Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Chỉ đạo, điều hành trên dữ liệu số - Điểm nhấn của Chính phủ điện tử
Chỉ đạo, điều hành trên dữ liệu số - Điểm nhấn của Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/08/2020

Thời lượng:

Chỉ đạo, điều hành trên dữ liệu số - Điểm nhấn của Chính phủ điện tử

19/08/2020

Chỉ đạo, điều hành trên dữ liệu số - Điểm nhấn của Chính phủ điện tử
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng DVCQG
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng DVCQG

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 01/07/2020

Thời lượng:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng DVCQG

01/07/2020

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng DVCQG
Cắt giảm, đơn giản hóa 20% quy định và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp
Cắt giảm, đơn giản hóa 20% quy định và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;All News;Vì sức khỏe toàn dân

Ngày phát hành: 09/05/2020

Thời lượng:

Cắt giảm, đơn giản hóa 20% quy định và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

09/05/2020

Cắt giảm, đơn giản hóa 20% quy định và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp
Ngành ngân hàng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn
Ngành ngân hàng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;All News;Vì sức khỏe toàn dân

Ngày phát hành: 09/05/2020

Thời lượng:

Ngành ngân hàng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

09/05/2020

Ngành ngân hàng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn
6 giải pháp của ngành công an nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh
6 giải pháp của ngành công an nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;All News;Vì sức khỏe toàn dân

Ngày phát hành: 09/05/2020

Thời lượng:

6 giải pháp của ngành công an nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

09/05/2020

6 giải pháp của ngành công an nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh
Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động
Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;All News;Vì sức khỏe toàn dân

Ngày phát hành: 09/05/2020

Thời lượng:

Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động

09/05/2020

Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động
Nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;All News;Vì sức khỏe toàn dân

Ngày phát hành: 09/05/2020

Thời lượng:

Nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

09/05/2020

Nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Tạo sức bật mới cho kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19
Tạo sức bật mới cho kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;All News;Vì sức khỏe toàn dân

Ngày phát hành: 09/05/2020

Thời lượng:

Tạo sức bật mới cho kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19

09/05/2020

Tạo sức bật mới cho kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19
Biến thách thức thành cơ hội phát triển của doanh nghiệp Việt Nam
Biến thách thức thành cơ hội phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;All News;Vì sức khỏe toàn dân

Ngày phát hành: 09/05/2020

Thời lượng:

Biến thách thức thành cơ hội phát triển của doanh nghiệp Việt Nam

09/05/2020

Biến thách thức thành cơ hội phát triển của doanh nghiệp Việt Nam
Giải pháp xử lý ô nhiễm nước sông Cầu
Giải pháp xử lý ô nhiễm nước sông Cầu

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 15/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giải pháp xử lý ô nhiễm nước sông Cầu

15/08/2019

Giải pháp xử lý ô nhiễm nước sông Cầu
Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch
Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 15/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch

15/08/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch
Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm tín dụng đen
Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm tín dụng đen

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 15/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm tín dụng đen

15/08/2019

Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm tín dụng đen

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tất cả vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân
Tất cả vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 06/12/2021

Thời lượng:

Tất cả vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/12/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/12/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 06/12/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/12/2021

Cần khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc
Cần khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 05/12/2021

Thời lượng:

Cần khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc