Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/11/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/11/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/11/2021

28/11/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/11/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 21/11/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/11/2021

21/11/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/11/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 14/11/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/11/2021

14/11/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/11/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 07/11/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/11/2021

07/11/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/10/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/10/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/10/2021

31/10/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/10/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/10/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/10/2021

24/10/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/10/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/10/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/10/2021

17/10/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/10/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 10/10/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/10/2021

10/10/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/10/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 03/10/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/10/2021

03/10/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/10/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/09/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/09/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/09/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/09/2021

26/09/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/09/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/09/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/09/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/09/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/09/2021

19/09/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/09/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/09/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/09/2021

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/09/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/09/2021

12/09/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/09/2021

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/11/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/11/2021

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 28/11/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/11/2021

Sản xuất bằng được thuốc và vaccine COVID-19 trong nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật
Sản xuất bằng được thuốc và vaccine COVID-19 trong nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/11/2021

Thời lượng:

Sản xuất bằng được thuốc và vaccine COVID-19 trong nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật

Thủ tướng nêu bốn đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á – Âu
Thủ tướng nêu bốn đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á – Âu

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/11/2021

Thời lượng:

Thủ tướng nêu bốn đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á – Âu